Oferta

OZNAKOWANIE POZIOME (najedź i kliknij by zobaczyć symbole):

to (wg POD-97) znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych (pojedynczych lub podwójnych), strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na nawierzchni.

OZNAKOWANIE CIENKOWARSTWOWE – wykonuje się farbami nakładanymi warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.

OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE – wykonuje się materiałami nakładanymi warstwą grubości od 0,9 mm do 3,0 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz termoplastyczne masy stosowane na gorąco.

Mikrokulki szklane – używamy do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane farbami oraz masami, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. Zapewniają widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

OZNAKOWANIE MATERIAŁAMI PREFABRYKOWANYMI – do tego rodzaju oznakowania używa się materiałów, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie lub wbudowanie. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania (tzw. premarki), a także folie do oznakowań tymczasowych (zółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.

OZNKOWANIE PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI – potocznie nazwanymi „kocimi oczkami”. To oznakowanie elementami o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

DROG-MAL Sp. z o.o. posiada nowoczesny specjalistyczny sprzęt do aplikacji oznakowania poziomego.

Realizowane kontrakty nadzorujemy na bieżąco w zakresie prac i głównych parametrów pracy malowarek.

Nasza firma stosuje materiały według potrzeb klienta. Wszystkie stosowane przez nas materiały posiadają aprobatę techniczną dopuszczającą je do użycia na rynku Polskim.

A wykwalifikowana kadra spełni oczekiwania każdego nawet najbardziej wymagającego klienta.

Malujemy drogi, parkingi, lotniska.

Jesteśmy w tym najlepsi. Sprawdź nasze referencje, zadzwoń do biura, przedstaw nam swoje zlecenie i przekonaj się sam.